Túi đeo chéo kiểu 10

May túi đeo chéo theo yêu cầu khách hàng