Túi đeo chéo kiểu 12

May túi đeo chéo theo yêu cầu khách hàng.