Túi Xách keo trong Nestle PVC

May túi xách keo  trong theo yêu  cầu khách hàng.

Hotline: 0937 662 665 – 0898 897 665