Quai vải đựng ly mang đi

May quai vải đựng ly trà sữa theo yêu cầu khách hàng.

Hotline: 0937 662 665 – 0981 552 465