Túi canvas túi tote HM Clause

Túi Canvas a túi tote  được công ty may Vĩnh Phát may bằng vải canvas in logo đầy đủ nội dung lên 2 vị trí bằng mực màu xanh nổi bật cho túi.